Тест на характер Юрия Воликова

İnsan karakterinin
online değerlendirmesi
Volikov denemesi

Önsöz

Do?um zaman? (art?-eksi 20 dakika) ve yerinin belirtilmesi son derece önemlidir. Bu büyük ölçüde sonuç do?rulu?unu art?r?r. Sadece do?um gününüz belli ise program, do?um zaman? olarak ö?le vaktini yani yerel saatiyle saat 12:00’yi sayacakt?r. Sonucun kesinli?i, do?umun gerçek vakti ne kadar uzla?mal? (ö?le) vaktinden farkl? olaca??na ba?l? kalacakt?r. Bir ki?inin do?umunun gerçek vakti ne kadar ö?le vaktine yak?n ise, sonuç daha da do?ru olacakt?r. 
 

Partnerinizin doğumu hakkında veriler

(isteğe bağlı)

 .   .   gg.aa.yy (gün | ay | yıl)

   :     ss.dd (saat | dakika) Doğum saatiniz 20 dakikasına varıncaya kadar kesin belli ise mutlaka doldurun! Aksi takdirde boş bırakın!

   :     ss.dd (saat | dakika) Doğum zamanı 2 saate kadar bir hassasiyetle biliniyorsa mutlaka doldurun! Aksi takdirde, boş bırakın!

 
Bir ki?inin karakterini olu?turan özellikleri, - (eksi) 5’ten + (art?) 5’e kadar bir ölçekte sunulmakta olup "0" de?eri ya bir standart ya da ço?u insan için ortalama bir de?erdir. Eksi 1’den eksi 5’e kadar olan de?erler grafik üzerinde k?rm?z? boyal?, art? 1’den art? 5’e kadar olan de?erler ise ye?il boyal?d?r. Grafi?in k?rm?z? renkli olmas?, her zaman bir "negatif" göstergesi de?il, hem de ye?il renkli olmas? her zaman bir "olumlu" göstergesi de?ildir. Sadece, ço?u insan için bu göstergenin ortalama de?erinden yani "0" dan her iki yönde bir sapma göstergesidir.
Bu grafikler do?um s?ras?ndaki sadece varolan do?al potansiyelini göstermekte olup bir ki?inin kimli?inin olu?umu ve tezahürünü ?arts?z olarak etkileyecek genetik faktörleri, yeti?tirme, e?itim, ya?am ko?ullar?, ortam etkileri vs. hesaba katmamaktad?rlar. Bunu, sonuçlar?n analizi ve de?erlendirilmesinde mutlaka göz önüne almak gerekir.
Baz? özelliklerin de?erleri -4, -5, ya da 4 ve 5 gibi a??r? rakamlara yak?nsa, bu durumlara özellikle dikkat edilmelidir. Bu durumda, bu niteliklerin klinik (t?bbi) bir olas?l??? vard?r. Örne?in, baz? ki?ilerde "cesaret" niteli?i 4 veya 5 puan kazanmaktaysa bu sadece pervas?z bir cesaret de?il sald?rganl?k ya da sadizm olarak ortaya ç?kabilmektedir. Ya da, örne?in, "irade" niteli?i için 4 ve 5 verilmekteyse, baz? ki?ilerde bu "sars?lmaz bir irade" de?il zulüm, despotizm, egemenlik ihtiyac? olarak ortaya ç?kabilmektedir.
Farkl? karakter özellikleri aras?ndaki ili?kileri dikkate alarak, toplu olarak sonuçlar? analiz ediniz, çünkü ayn? karakter özellikleri, anl?k yetenekleri veya cesaret farkl?yken, oldukça farkl? olarak kendilerini gösterecekler. Örne?in, anl?k etkinli?ini +5 iken irade, daha çok yarat?c?, ve -5’teyken daha çok y?k?c? olarak kullan?lacakt?r.
Anlamak gerekir ki, bir karakterin tüm göstergelerinde tüm olas? de?il sadece ana belirtileri i?aret edilmi? olup, bu de?erleri çe?itli e? anlaml? sözcüklerle geni?letmek ve geli?tirmek mümkündür; örene?in, gurur yerine kibirlik, dü?manl?k yerine garez ve vurdumduymazl?k, denlilik yerine diplomasi, nezaket, do?ruluk, a??r? duygusall?k yerine dar?lganl?k ve hassasiyet terimleri uygulanabilir.
En az 20 dakika veya 2 saate kadar bir do?rulukla biliniyorsa, do?umunuzun sadece tarihini de?il tam zaman?n? mutlaka belirtin ve do?um yerinizi ?ehirler listesinden seçin; bu büyük ölçüde tahmin do?rulu?unu art?r?r.
Program, yüzlerce say?sal matrislerden olu?an çok karma??k bir organizma olup, karakterimizi etkileyen çok çeli?kili faktörleri analiz eder. Bu nedenle tüm 21 karakter özellikleri üzerine kusursuz do?ru bir sonuç elde etmemiz mümkün de?ildir. Gözlemlerimize göre, genellikle 21 faktörden 18-19’u ki?inin karakterini oldukça do?ru yans?t?r (do?um zaman? ve yeri belli ise). Geriye kalan 2-3 faktör birkaç puan farkl? olabiliyor.Комментарии (90)

 1. Tsss 30 мая 2017, 22:05 # 0
  Спасибо за такой тест! Половина правда, буду стараться развиваться и улучшать себя и свой внутрений мир! :))
  1. Marina Jensen 03 июня 2017, 12:21 # 0
   Spasibo ogromnoe za kolossalnii tryd-Vash test prosto genialen-polzuys im postojanno dlia proverki luydei s kotorimi sviazanna.
   Spasibo!!!

   S yvazeniem Marina.
   1. Ksana 13 июня 2017, 15:06 # 0
    Все верно. Такой я была, но многие из негативных черт в себе удалось исправить. Значит, движусь в правильном направлении. Урааа!
    1. Z1 14 июня 2017, 15:04 # 0
     Настолько полный тест, он мне показал большой молот минусов).
     1. Елена 15 июня 2017, 17:19 # 0
      На первый взгляд -чушь! На второй тоже чушь! Не сошлось ничего! Кто в это верит?
      1. слава 12 июля 2017, 21:53 # 0
       на мой взгляд, всё в точечку.как будто в зеркало посмотрел…
      2. Елена 16 июня 2017, 08:42 # 0
       Простите, неверно ввела свои данные. Вышла вся неправда про меня вчера. Сегодня ввела точные сходство до 90 %. Буду развиваться.
       1. Shweps 16 июня 2017, 23:33 # 0
        Почитала, я монстр выходит, Гитлер какой-то )
        1. Леонид 21 ноября 2017, 05:29(Комментарий был изменён) # 0
         Очень четко на мой взгляд, анализ не дураки делали
         1. Sssssz 03 апреля 2018, 09:53 # 0
          Гитлер или Сталин
        2. гущина любовь 17 июня 2017, 10:32(Комментарий был изменён) # 0
         вероятно, не правильно введены данные о времени рождения, это было так давно, что и спросить не у кого, но есть здравый смысл в оценках теста
         1. Александр 18 июня 2017, 21:21 # 0
          Я в полнейшем шоке от 100% совпадения теста. Этого просто не может быть!
          1. Слава 26 июня 2017, 00:07 # 0
           Просто супер!!! ВЁЛ данные и вся правда про меня вылезла, буквально всё правда
           и да, я егоист.
           1. GUL 05 июля 2017, 18:21 # 0
            PRO MENYA))
            1. Лара Блуд 12 марта 2018, 22:09 # 0
             Действительно, многое совпало, приятно знать о том, что я добрая :), мне всегда казалось, что я бука Т.к. Не всем нравлюсь. Спасибо за анализ ^_^
             1. asSsa 28 апреля 2018, 16:28 # 0
              Есть недочеты, в целом все в точку.
              А недочеты не значат что не правда, просто некоторым критика -убийственна.
             2. Анастасия 11 июля 2017, 17:20 # 0
              90 % правда ????
              1. Ирина 15 июля 2017, 12:17 # 0
               А где темперамент-то?
               Правильно процентов на 70-80% Не согласна с «очень низкой самооценкой»-бывает приступами во время магнитных бурь или других природных катаклизмов (другие факторы понижения самооценки не влияют, как правило, или не значительны)) Вообще, кто знает, что происходит в это время? Читала. что самооценка как бы исчезает. человек теряет весь наработанный опыт преодоления трудностей. Я поэтому не знаю, какая я. Временами полностью падаю духом. В этот период болит голова, поднимается давление незначительно, колотится сердце, обуревает страх или тревога. Это разве низкая самооценка? На следующий день уверенность может зашкаливает. Никто из врачей ничего не знает. Может. кто-то знает, как это называется?
               1. Инна 20 июля 2017, 20:38 # 0
                Нормасик
                1. Ольга 24 июля 2017, 16:56 # 0
                 Да, интересно
                 1. Irina 31 июля 2017, 13:23 # 0
                  Благодарю Вас, очень интересный тест, почти все совпадает, где-то на 95%.С одним пунктом не согласна, но в целом тест был полезен.
                  1. Елена 01 августа 2017, 07:31 # 0
                   Здравствуйте, всем! Конечно совпадения есть.Но я не знаю своего времени рождения. А оно играет большую роль.
                   1. Юля 09 августа 2017, 12:22 # 0
                    Тест супер!!! Совпадение 90%!!! Отдельное спасибо за то, что выложен в свободное пользование!!!
                    1. Юлия 11 августа 2017, 09:37 # 0
                     Спасибо, познавательный тест.Можно сделать выводы и что-то поменять.
                     1. Мария 14 августа 2017, 17:53 # 0
                      90% попадания
                      1. Nami 17 августа 2017, 15:21 # 0
                       Большое спасибо. Абсолютная правда.
                       1. Ольга 22 августа 2017, 14:05 # 0
                        Супер 100%- обо всем знала, но боялась себе признаться.Спасибо, очень полезно для обьективной оценки характера.
                        1. Лилия 23 августа 2017, 19:21 # 0
                         Здорово! Судя по тесту, я провела огромную работу над собой.на это ушло много лет. Мне не нравилось то, какая я была и я решила измениться. Это было болезненно, но я так довольна результатом и хочу развиваться дальше. Спасибо за тест!
                         1. Елена 29 августа 2017, 09:58 # 0
                          Почти.
                          1. Виктория 10 сентября 2017, 23:17 # 0
                           Замечательный тест. Все совпало, я даже в шоке.
                           1. Нунэ 13 сентября 2017, 16:28 # 0
                            Совпало 50-60%
                            1. Lana) 16 сентября 2017, 11:37 # 0
                             очень правдоподобно), сошлось не только на мне, но проверила и родных).Есть над чем думать.

                             1. Людмила 18 сентября 2017, 15:58 # 0
                              Спасибо, очень интересно, результат точный по большему счету!
                              1. Elena 20 сентября 2017, 09:06 # 0
                               Спасибо! Совпадения на 90%.Но как научиться не копаться в себе не знаю :-/
                               1. Елена55 21 сентября 2017, 11:13 # 0
                                Спасибо, благодарю. Мне пошел шестьдесят первый год. Есть над чем работать. Это сила воли, жесткий самоконтроль. Действительно мне необходим мужчина рожденный 5 и-7 июля 1953 года для совместной жизни или?
                                1. оксана 22 сентября 2017, 23:55 # 0
                                 Спасибо, прямое попадание, взяла на заметку рекомендации!
                                 1. Тина 25 сентября 2017, 12:11 # 0
                                  Огромное спасибо за тест) Могу сказать, что 80% совпало. Единственное, что совсем мимо — шкала доброты) Ребят, Вы сделали из меня жесточайшего монстра и тирана. Это не так)
                                  1. Настя 26 сентября 2017, 08:41 # 0
                                   Спасибо за тако тест. Действительно, всё чётко описанно. Конкретно увидела что, требуется исправить в себе.
                                   1. Владимир 26 сентября 2017, 19:55 # 0
                                    Спасибо.80процентов совпадений
                                    1. НАТАЛИЯ 27 сентября 2017, 19:58 # 0
                                     Удивительно, но на 90% близко к истине. Это, что все кто рождён в этот срок обладают похожими характеристиками??? Я дату рождения не знаю, имени не написала, но много совпадений! Классный тест!
                                     1. Наталия 28 сентября 2017, 08:37 # 0
                                      Спасибо! На 95 процентов — обо мне.
                                      1. виктория 01 октября 2017, 19:21 # 0
                                       Cпасибо!
                                       1. ВАЛЕНТИНА 03 октября 2017, 19:50 # 0
                                        СПАСИБО, ВСЁ ВЕРНО.
                                        1. Роман 07 октября 2017, 11:16 # 0
                                         неверно показал о мужестве
                                         1. Эвелина Христова 09 октября 2017, 01:00 # 0
                                          Спасибо, многое совпадает, что-то удивило, но в целом довольна.
                                          1. Машулька 09 октября 2017, 18:18 # 0
                                           спасибо все в точку молодцы!!!
                                           1. Ботакоз 11 октября 2017, 14:10 # 0
                                            Спасибо, ну наверно так и есть, некогда ни к чему не стремились, живу как могу
                                            1. Назым 11 октября 2017, 14:20 # 0
                                             Суперский тест, нет слов!
                                             1. нина 13 октября 2017, 17:47 # 0
                                              Очень интересно и удивительно! СПАСИБО!
                                              1. Ирина 17 октября 2017, 21:00 # 0
                                               Спасибо за тест! Очень интересно было. Все сошлось. Кое что подсказали, посоветовали! Попробую поработать над собой!
                                               1. Владимир 25 октября 2017, 01:19 # 0
                                                Заложенный при рождении потенциал совпал почти точно. В дальнейшем я смог скорректировать свои слабые стороны, такие как воля, оптимизм, самооценку, смелость и здоровье. Помог себе прежде всего сам, хотя, конечно, спасибо любящим людям и отдельная благодарность — недоброжелателям и врагам, которые сделали меня намного сильнее. Благодарю за тест!
                                                1. Анна 25 октября 2017, 15:52 # 0
                                                 Очень круто!
                                                 1. марина 27 октября 2017, 00:18 # 0
                                                  все совпало, удивительно, просто надо знать точную дату рождения
                                                  1. Айну 04 ноября 2017, 15:06 # 0
                                                   Совпало все… значит я получается и правда флегма-меланхолик и пессимист. А то долго не могла разобраться кто я, мама видит сангвиника или холерика и оптимиста, а другие видят во мне меланхолика или флегматика пессимиста. Пытаюсь изменить себя, но ничего не получается, я устаю быстро и руки падать начинают при страхе.
                                                   1. Татьяна 17 ноября 2017, 18:38 # 0
                                                    Спасибо большое!!! Буквально все совпало!
                                                    1. Николай 18 ноября 2017, 16:49 # 0
                                                     Спасибо.Очень похоже.

                                                     1. Ольга 21 ноября 2017, 15:56 # 0
                                                      Спасибо за тест! Все правда, все про меня!)
                                                      1. Зарина 22 ноября 2017, 20:50 # 0
                                                       Здравствуйте! Спасибо за увлекательный и интересный тест! У меня совпало проктически все!
                                                       1. Олег 22 ноября 2017, 21:04 # 0
                                                        Спасибо буду работать над ошибками.
                                                        1. Олег 22 ноября 2017, 21:09 # 0
                                                         Спасибо!
                                                         1. Анна 25 ноября 2017, 00:52 # 0
                                                          Добрый вечер! Спасибо!!! Очень полезно, есть о чем подумать, с чем поработать

                                                          1. Анатолий 30 ноября 2017, 17:23 # 0
                                                           Спасибо за точный и полезный тест!
                                                           1. Надежда 07 декабря 2017, 22:54 # 0
                                                            Все совпало на 100 процентов. Просто поразительно.
                                                            1. Юлия 08 декабря 2017, 22:49 # 0
                                                             Спасибо 50% совпадает
                                                             1. Михаил 17 декабря 2017, 21:05 # 0
                                                              О черт егоист, причём 100%
                                                              1. Ринат 23 декабря 2017, 14:43 # 0
                                                               Да не плохой тест… Но только что то напоминает обычный гороскоп индивидуальный… и не более…
                                                               1. Инна 25 декабря 2017, 13:28 # 0
                                                                100 % правда!
                                                                1. Billy 02 января 2018, 22:29 # 0
                                                                 75% правда про меня…
                                                                 Спасибо за такой тест…
                                                                 Хочу еще по больше тестов…
                                                                 1. Даша 08 января 2018, 00:35 # 0
                                                                  100% все верно и правильно это про меня
                                                                  1. Катя 15 января 2018, 16:51(Комментарий был изменён) # 0
                                                                   Про овнов, пишут, что они все монстры, хотя я сама овен и мне этот знак нравится. Никакой тяги к власти у меня нету, я скорее подчиненная, хотя заставить меня остаться дома невозможно, я люблю театры, бассейн, встречаться с друзьями. Работа, у меня на первом месте, для того чтобы добиваться своих целей в работе, я готова на все. Немного, эгоистична. По характеру молчалива, что тоже, не совсем свойственно, моему знаку. Агрессивной не бываю никогда. Но, то что сидение, дома, меня утомляет, это всё правда.
                                                                   1. Ольга 21 января 2018, 16:30 # 0
                                                                    Много точного нашла к удивлению!!! И есть с чем Работать над собой!!! Спасибо Юрий!!!
                                                                    1. Наталья 23 января 2018, 10:25 # 0
                                                                     Удивительная штука этот ваш тест!!! Какая -то я правда жестокая в нём получилась…
                                                                     1. Елена 25 января 2018, 00:17 # 0
                                                                      Спасибо за тест! Удивлена, но верно все! впереди много работы над собой…
                                                                      1. Наталья 28 января 2018, 17:38 # 0
                                                                       Спасибо за информацию!
                                                                       p.s. В первый раз «слышу» такое о себе
                                                                       1. Жан 03 февраля 2018, 21:43 # 0
                                                                        Удивительно, но все слабые стороны, которые я считал слабыми, и которые мне мешали развить обстоятельства, по тесту оказались выше среднего. Сколько нереализованного потенциала…
                                                                        1. Татьяна 06 февраля 2018, 17:05 # 0
                                                                         Спасибо!!! Мне нечего сказать. Не думала, что так верно будет. Правы, некоторые качества мешают мне, некоторые окружающим. Но в целом так верно!!! Буду работать над собой. Благодарю!
                                                                         1. Карина 10 февраля 2018, 16:53 # 0
                                                                          Согласна на 60%. Я не замечаю в себе излишнего оптимизма и слабости характера. У меня есть воля и собственное мнение. Эрудированность скорее средняя, чем низкая и учеба мне довольно легко давалась, кроме точных наук.
                                                                          Спасибо вам. Буду стараться меняться в лучшую сторону.
                                                                          1. Иван 12 февраля 2018, 20:43 # 0
                                                                           Очень похоже. Отличный тест
                                                                           1. Наталья Михайлова 19 февраля 2018, 20:33 # 0
                                                                            Всё верно безусловно, спасибо я в шрке!
                                                                            1. Николай 03 марта 2018, 13:11 # 0
                                                                             Благодарю за взгляд со стороны совпадение процентов на 80 Ввиду чего хотелось бы более развернуто
                                                                             1. марина 03 апреля 2018, 19:25 # 0
                                                                              Благодарю Вас, очень интересно. Есть над чем еще поработать.
                                                                              1. Ксения 08 апреля 2018, 20:02 # 0
                                                                               С большим интересом прошла тест и ознакомилась с результатами! Жаль не знаю точного времени рождения.( Совпадение процентов 85. Есть над чем поработать.)
                                                                               1. Любовь 17 апреля 2018, 11:44 # 0
                                                                                Верно примерно на 50-60процентов
                                                                                1. евгений 16 мая 2018, 18:16 # 0
                                                                                 С грустью вынужден согласиться что тест показал всё на 100%, так как я знаю свои недостатки и тест лишь подтвердил это! Спасибо!
                                                                                 1. Maritse 24 мая 2018, 11:29 # 0
                                                                                  Спасибо большое! Тест супер! совпадение 95%! Спасибо еще!
                                                                                  1. Лилия 08 июня 2018, 12:12 # 0
                                                                                   Благодарю за тест. Совпадение 85-90%
                                                                                   1. Виктория 18 июня 2018, 17:42 # 0
                                                                                    Просто супер. Совпадение нереальное, и мое и моего парня. Даже стыдно признаться самой себе, что все сказано в точку(((
                                                                                    1. Юрик 12 июля 2018, 09:12 # 0
                                                                                     Про меня совпало очень похоже согласен полностью
                                                                                     1. Арман 12 июля 2018, 12:59 # 0
                                                                                      Спасибо
                                                                                      1. ольга 12 июля 2018, 15:07 # 0
                                                                                       Спасибо, узнала себя еще раз со стороны, главное хорошие рекомендации, но помогут ли при таком самомнении
                                                                                       Join chat